Neo-reichiánské dýchání

 

Co to je neo-reichiánské dechové sezení?

Je to metoda, která je založena na práci s dechem. Dech je nástroj, jehož pomocí nabíjíme své tělo životní energií a podporujeme tak svoji životní sílu.

Při sezení člověk pracuje se svým tělem a svojí životní energií a otevírá se jejímu většímu potenciálu. Je to hluboký energetický proces, který přináší větší pocit živosti, radosti a potěšení.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich byl rakouský vědec a psychoanalytik, na jehož převratných poznatcích je tato metoda založena.

Objevil spojitost mezi emocemi a tělesnými energetickými procesy. Jeho práce, zabývající se vztahem mezi emocionální stagnací a degenerativními onemocněními, dalece předběhla svou dobu. Kořenem stagnace je to, co Reich nazval svalovým pancířem. Svalový pancíř je chronické svalové stažení, které blokuje přirozené proudění životní síly v těle. Tato síla je pociťována jako emoce. Potlačení životní síly má za důsledek nejprve emocionální stagnaci, poté fyzickou nemoc.

Reich vyvinul techniky k uvolnění svalového pancíře, které vedou k tomu, že člověk opět pociťuje zablokované emoce, uvolní je a osvobodí přirozené vyjadřování pocitů ve svém těle. Dlouho zadržené pocity nyní mohou proudit tělem a transformovat se. Člověk se cítí živější a lépe navazuje kontakt se sebou a ostatními.

Narodili jsme se svobodní a spontánní

Narodili jsme se divocí, svobodní a spontánní, ale v průběhu let v nás výchova rodičů a společnosti tuto přirozenou živost potlačila. Naučili jsme se neplakat a nevyjadřovat svůj vztek, abychom byli hodní, a tak jsme začali potlačovat svoje pocity a odřízli se od nich.

Co potlačujeme?

Potlačujeme to, co v nás vibruje. Dýcháme mělce, polykáme svoje slzy, zadržujeme vztek. Dokonce někdy potlačujeme radost a smích!

Odsuzujeme své nevyjádřené emoce k životu v nevědomí, vězníme je zablokované v těle. Máme napjatý krk, místo abychom se mračili, zadržujeme dech namísto pláče, zatínáme čelisti, místo abychom křičeli. Časem se z toho stane zvyk.

Změna?

Při individuálním sezení zažijeme hlubokou osobní zkušenost s vědomím těla a životní silou. Sezení přináší přímé prožitky vlastní životní energie a hluboké emocionální uvolnění. Každé sezení je odlišné, protože každý člověk má jedinečné potřeby.

Jak sezení probíhá?

Sezení trvá přibližně 90-120 minut. Na začátku si zacvičíme, aby se zvýšil krevní oběh a proudění energie v těle. Při samotném procesu ležíte na matraci na zemi a přirozeně dýcháte. Dostáváte podporu v podobě masáže hlavy a šíje, později v průběhu procesu masáže oblastí, kde je energie uvězněná v těle. Dech se postupně prohlubuje a tělo se nabíjí životní energií. Veškeré projevy těla, jeho pohyby a zvuky, které vydává, jsou velmi vítány. Po první fázi nabíjení těla životní energií, která trvá alespoň 20 minut, nastupuje fáze vybíjení. Zde dochází k uvolnění zablokované energie, obvykle ve formě emocí - dostaví se pláč, vztek, smutek. Po uvolnění následuje fáze relaxace a prociťování sama sebe úplně novým způsobem.

Po celou dobu jsem vám naprosto k dispozici a mým úkolem je zajistit vám úplnou podporu a bezpečí.

Co sezení přinese?

Sezení může přinést zlepšení v těchto oblastech:

- hluboké fyzické uvolnění

- větší důvěra v pocity

- rozšíření kapacity cítit a vyjadřovat emoce

-zbavení se emocionální zátěže

- větší pocit živosti a hlubší emocionální spojení sama se sebou a s ostatními

- plnější dýchání

- pociťování větší radosti ze smyslovosti a sexuality