Meditativní terapie

Přítomnost

Meditativní terapie využívá léčivou sílu vědomí. Vše, co vypluje z podvědomí do vědomí a je spatřeno, rozpoznáno a přijato, je vyléčeno.

Tato terapie vychází z přítomného okamžiku a pracuje s tím, kým jsme právě teď.

Pozorováním a prožíváním svého vnitřního světa, jednotlivých svých částí, pocitů, obrazů a myšlenek poznáváme sami sebe, propouštíme staré a nepotřebné vzorce, integrujeme opomíjené části sebe sama, přijímáme nové myšlenky jako základ štěstí, zdraví a prosperity, seznamujeme se s širokou škálou vlastních pocitů a objevujeme, co nám chtějí říci a jak nás podporují - rozvíjíme svoji citlivost. Jemným, meditativním a soucitným způsobem vnášíme světlo do vlastní mysli.

 

Celistvost

Meditatvní terapie pomáhá integrovat a spojovat části nás samých, které byly v minulosti odděleny. To, že se zaměřujeme na celek a neztotožňujeme se s žádnou z jeho částí, má léčivý účinek na duši.

Spojujeme např. duchovní a pozemské já, oběť a viníka, muže a ženu, dítě a rodiče, nemocného a léčitele, žáka a učitele, radost z práce a materiální prosperitu.

Tato dobrodružná cesta vlastním nitrem přináší nové poznání sebe sama, vlastní vnitřní krásy a důstojnosti, vlastní hodnoty, pochopení toho, kým ve skutečnosti jsme, a hluboké uspokojení a propojení s vlastním bytím. Stáváme se celistvými a v celistvosti zažíváme plné zdraví.

 

Léčení je dobrodružná cesta

Kdo jsem?

Co je uvnitř?

Někdy je třeba setkat se se svojí opomíjenou částí a postarat se o ni

Nebo vyjádřit emoce

Nalezení vnitřní síly nás může překvapit

Sdílení sebe sama s ostatními nás obohacuje

+